Kdo jsme

Jsme skupina rodičů, kteří věří, že dobrá škola potřebuje víc než jen děti a učitele.

Co je naším cílem?

Cílem aktivit klubu rodičů je budovat silnou rodičovskou komunitu, spolupracující prostředí a pozitivní atmosféru. Chceme být „prostředníkem“ při komunikaci mezi rodiči a školou (samozřejmě také školkou a družinou).

Každý rodič se může stát členem a je zván a vítán podílet se na aktivitách Klubu svým vlastním způsobem (dle svých možností a schopností). Základními principy fungování Klubu jsou spolupráce, spoluúčast, propojení a respekt, což má pomoci k vytvoření silné a aktivní školní komunity. Klub nabízí pozitivní, otevřené prostředí pro každého rodiče a je místem pro sdílení zkušeností a poznatků s fungováním tříd, školy a družiny. (Martin Vanko, 2015)

Co chystáme?


18. 6. v 15:30
Zahradní slavnost

Tradice a klasika – stánky, hudba, dobroty, přátelé, magická atmosféra…

24. 6. v 8:30
Setkání klubu

Pojďte se ještě před prázdninami potkat!


Tipy na akce, které by mohly zajímat učitele nebo další rodiče

Byli jste v poslední době na zajímavé výstavě, divadelním představení, workshopu nebo jiné akci, která by mohla být inspirativní také pro ostatní rodiče, žáky a učitele v Da Vinci? Podělte se s námi o své tipy.

K čemu by Klub měl být aneb Desatero Klubu rodičů 

 1. Získávat informace ze školy a šířit je mezi rodiče, zajišťovat oboustrannou komunikaci (např. diskuse o výsledcích Scio testů a maturit, dotazníků spokojenosti, aktuální informace o problémech, které škola řeší)

 2. Být „hromosvodem“ pro ostatní rodiče (některé rodičovské problémy se nemusí okamžitě řešit se zástupci školy, je možné je nejprve prodiskutovat na úrovni Klubu)

 3. Pomoci „novým“ rodičům (rodičům prvňáků nebo školkáčků) s adaptací (schůzky na začátku září)

 4. Pomoci škole s konkrétními věcmi (např. odborníci do vyučování či doprovod na školní akce, exkurze do firem, praxe).

 5. Pomoci škole s organizovánim školních akcí (jarmark, ples)

 6. Stát se prostředníkem pro nápady rodičů směrem ke škole (co zlepšit, co zařídit, jakých akcí by se děti mohly zúčastnit atd).

 7. Organizovat eventy Klubu (přednášky, slavnosti a akce) 

Přidejte se k nám!

Oslovila vás činnost Klubu rodičů? Máte chuť spojit se se skupinou aktivních rodičů, kteří věří, že dobrá škola nejsou jen učitelé a děti, ale celá komunita? Napište nám a přijďte se podívat na schůzku nebo na jednu z akcí, které pořádáme. Nebo nám jen dejte vědět, že chcete zůstat ve spojení a být informovaní – a my vám budeme posílat informace ze schůzek.

 • Rád/a bych osobní schůzku s někým z Klubu rodičů, abych se dozvěděl/a více informací.
 • Chtěl/a bych zařadit do GoogleGroup Klubu, aby mi chodily informace.
 • Rád/a bych nabídl/a škole svůj čas nebo expertízu.
 • Rád/a bych se podílel/a na organizaci Klubu.

Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro účely Klubu rodičů.